Cennik

 

Konsultacja lekarska

 

120 zł
Biopsja cienkoigłowa

 

150 zł
Biopsja gruboigłowa TRUCUT

 

450zł
Biopsja chirurgiczna otwarta

 

od 200 zł
Usunięcie znamienia barwnikowego, guzka skóry

 

od 300 zł (cena zależy od wielkości i lokalizacji znamienia)
Usunięcie licznych znamion barwnikowych

 

j.w. + każde kolejne 150 zł
Usunięcie znamienia barwnikowego, guzka skóry z plastyką

 

od 500 zł
Usunięcie tłuszczaka, włókniaka, innego guza tkanek miękkich do 5 cm

 

od 300 zł
Usunięcie tłuszczaka, włókniaka, innego guza tkanek miękkich 5-10 cm

 

od 500 zł
Usunięcie tłuszczaka, włókniaka, innego guza tkanek miękkich powyżej 10 cm

 

od 1000 zł
Usunięcie kaszaka skóry

 

od 250 zł
Usunięcie ciała obcego

 

od 250 zł
Usunięcie tatuażu (chirurgiczne)

 

od 500
Usunięcie guzka piersi

 

1000-1500 zł
Usunięcie 2 lub więcej guzków piersi

 

od 1500 zł
Resekcja części piersi z plastyką (kwadrantektomia)

 

Od 2000 zł
Zabieg plastyczny (naprawczy) piersi po wcześniejszym zabiegu chirurgicznym, rekonstrukcja gruczołu, rekonstrukcja brodawki

 

Cena do ustalenia indywidualnie
Korekcja chirurgiczna małej blizny

 

od 500 zł (cena zależy od wielkości i lokalizacji blizny)
Korekcja chirurgiczna dużych, rozległych blizn

 

Cena do ustalenia indywidualnie zależnie od wielkości I lokalizacji blizny

 

  • Cena zabiegu obejmuje koszt znieczulenia, zabiegu, badania histopatologicznego, wizytę kontrolną, konsultację wyniku badania hist-pat, zdjęcie szwów.

 

  • W razie konieczności możliwe są kontrole w okresie pooperacyjnym (najczęściej bez dodatkowych kosztów), jeśli tego wymaga sytuacja kliniczna.

 

  • W przypadku zabiegów w zakresie onkoplastyki (w szczególności w zakresie piersi i twarzy) wskazane są wizyty kontrolne bezpośrednio po zabiegu – najczęściej w ciągu 7-10 dni (koszt wizyt objęty jest ceną zabiegu).

 

  • W szczególnych przypadkach przy indywidualnym ustalaniu programu leczenia cena zabiegu może odbiegać od powyższych. W każdym przypadku cena jest ustalana przed zabiegiem i musi być zaakceptowana przez pacjenta.

 

  • W większości przypadków o prawidłowym przebiegu pooperacyjnym nie przewiduje się dodatkowych kosztów.