DermaMed ONKOLOGIA
Chirurgia Onkologiczna i Chirurgia Estetyczna konsultacje, diagnostyka, biopsje,
zabiegi w zakresie chirurgii onkologicznej i estetycznej
Pierwszy we Wrocławiu ośrodek specjalizujący się w onkoplastyce – plastycznym usuwaniu zmian.